Domstoler og brannvesen

Domstolene i Bergen har med interesse og økende bekymring, fulgt den debatt som for tiden pågår omkring planene for ny hovedbrannstasjon på Nygårdstangen.