Statoil har holdninger

Lederen i BT 28. februar tar for seg hvilke land Statoil kan operere i, og hvordan, når man tar de respektive lands regimer i betraktning.