Odda kommune - ein fredshissar!

Takk til kommunestyret i Odda som med stor breidde offentleggjorde sin krigsmotstand i lokalavisa førre veke! (Eg håper resten heng seg på.)