HSD må rydda opp i Fedje-rotet

Vegdirektoratet har ikkje planar om å gripa inn i dei kaotiske tilhøva som øyfolket opplever med ferjedrifta på Fedje.