Storeksportører favoriseres

Hvem vil tjene på at vi reduserer vår landbruksbaserte verdiskaping? Etter all sannsynlighet vil redusert produksjon i Norge føre til økt import fra våre nærmeste naboland og andre i-land.