Hvordan er virkeligheten?

Ja, jeg undres hvordan det egentlig står til i eldreomsorgen?