Vi treng KrF som aldri før

Frp-leiaren kom nyleg med eit utfall mot KrF og dei andre sentrumspartia sitt liv. Det var ikkje den største kampen for demokrati og folkestyre i denne valkampen! Det høyrer meir heime i kategorien «Ein kvar har rett til å gje uttrykk for den forvirring som rår i eins indre»!