Nye bidragsregler til barnas beste

De nye bidragsreglene tar utgangspunkt i hva det koster å ha et barn, mors og fars inntekt samt samvær med barnet. Dette er prinsippene bak den nye ordningen.