Dyra i Brattefjell-Vindeggen utenfor jaktområde

Det meldes om få jaktbare dyr i Brattefjell - Vindeggen området. Dyra har trekkt ned i bjørkeskogen i Hjartdal.