Skolene i Bergen

Bergens Tidende har i forbindelse med valget foretatt en undersøkelse av våre skoler i Bergen og omegn. Undersøkelsen avdekker forhold som ligger langt under et forsvarlig nivå.