Sant og usant om sjukefråver

Bergens Tidende har dei siste dagane brakt interessante oppslag om korleis partia på høgresida vil straffe folk økonomisk ved sjukefråver, opp til 15.000 kroner i året for ein langtidssjukmeldt hjelpepleiar.