BKK Nett

Nå må BKK slutte å tåkelegge realitetene i sin virksomhet, BKK prøver å bortforklare sin egen strategi ved å skylde på NVE og deres monopolkontroll.