Er Frp og Høyre det samme som ja til alt?

I forbindelse med at Høyre og Frp i bydelene har gått mot kuttet i bydelsbudsjettene vil jeg komme med følgende bemerkninger og spørsmål