Nei til krigshandlinger - la ikke flere sivile ofres!

Raseriet og sorgen etter terrorhandlingene i New York og Washington har samlet folkeslag, religioner og nasjoner i en felles fordømmelse av terroraksjoner, skriver Kenneth Larsen ved Fellesorganisasjonen i Hordaland.