KLP og finansmarkedene

Fallene i aksjemarkedene har rammet alle norske livselskaper, og følgene for kommunekunder i andre selskap blir trolig like store som for KLPs kunder.