Stal kollekten frå Betlehem

Kollekten på 1300 kroner blei stolen etter eit møte på bedehuset Betlehem i Meland søndag.