Krav til barnehager

I Norge skal barnehagene være et godt pedagogisk, sosialpolitisk og omsorgsmessig tilbud til små barn i alderen 1–5 år. Men blir det en selvfølge i fremtiden? Barn krever tid og opplagte voksne som har tid og vet hva barn trenger.