To på cellen fungerer dårlig

Den sterkestes rett råder når to innsatte må dele en celle på syv kvadratmeter i Bergen fengsel.