Ta fra dem ære og medaljer

En hel nasjon stiller nå det samme spørsmålet: Hvordan er det mulig at Mühlegg, Lazutina og Danilova får beholde de andre medaljene?