Strandloven - strandsone for rikfolk

Strandloven har medført at strandsonen er forunt rikfolk. Punktum. Finale. Jeg kunne stoppet her, men jeg skal prøve å vise hvorfor det er blitt slik.