Positive opplevingar på sjukehus

Norsk helsevesen er eit tema som stadig er oppe i mediebiletet. Dessverre høyrer ein ofte berre om negative sider og saker.