Sykdoms-boom i Hordaland

Sykefraværet eksploderte i Hordaland i fjor. Trygdeetatens utbetalinger av sykepenger økte med hele 21,5 prosent.