Regjeringen verner Hattebergvassdraget

Regjeringen har bestemt seg for å verne Hattebergvassdraget i Kvinnherad kommune mot videre kraftutbygging.