«Straffesak mot gallerieier»

I «kunstsvindelsaken» i BT 13. juni skriver journalist Finn Bjørn Tønder at politiet har hatt problemer med å finne fram til såkalte fornærmede i saken. «Trolig fordi det er en belastning å måtte vitne under en straffesak og få det offentlig kjent at man har vært veldig naiv.»