HSD frikjent for oljeutslipp

Gulating lagmannsrett har frifunnet HSD Buss for brudd på forurensningsloven.