Kommunen tok over,tilbudet ble dårligere

Etter at Fana bydel i fjor overtok ansvaret for de funksjonshemmedes assistenter er tilbudet blitt mye dårligere. Det mener Jørgen Schille, som nå har problemer med å få tak i de assistentene han ikke kan leve uten.