Fylkene samarbeider ikke

Hadde skattekontorene i fylkene samarbeidet mer, kunne slike saker blitt oppdaget tidligere.