Meningsløs alkoholpolitikk

Efta-domstolen slo nylig fast at Norge ikke oppfylte sine forpliktelser i EØS- avtalen og bestemte at en rekke alkoholholdige produkter skal likestilles med øl.