Mobbing

Regjeringen har gått inn for å avskaffe mobbingen i skolen og arbeidslivet. Det vurderes om det skal innføres fengselsstraff for å overse mobbing.