Hardangerbrua II

På vegner av Haukeliveiens Venner har Kåre Hartmann ein kraftsalve i BT 1.10., for Haukelivegen og mot Hardangerbrua. Innlegget er så fullt av mangelfull og feilaktig informasjon at det kan ikkje stå uimotsagt.