Barnevernet trenger en holdningsendring!

Politiker Eirin Faldet kommer i sitt innlegg om barnevern og mer penger, med det som er politikeres typiske løsning på et problem. Bruk mer penger så ordner saken seg!