Skytebane og stor salamander på Kismul

Ser av Bergens Tidende 03.10.2003 at det hevdes det ikke er konflikt mellom det å bygge skytebane på Kismul og det å beholde bestanden av stor salamander.