Vidar Lønn-Arnesens vekst og fall

Det er lett å tru at siste ord i senioropprør-saka for lengst er sagt, men slik er det sjølvsagt ikkje, så lenge eg ikkje har sagt mitt, skriv vår søndagsgjest Ragnar Hovland.