Alvorlig problem - feil løsning

Inge Lønning i Høyre er bekymret over at studenter med dårlige karakterer fra videregående skole har for dårlige forutsetninger til å kunne studere ved høgskoler og universiteter.