- Vil ikkje bryte lova

-Dersom det viser seg at kontrakten er ulovleg, vil eg sjølvsagt endre han, seier huseigar Ove Matland.