Norsk utenrikspolitikk på museum

Deler av vår utenrikspolitikk står på Historisk Museum i Oslo i mangel av plass på Stortinget. EU har lenge vært på sprit som en død sak, mens flyktning- og innvandringspolitikk er en sak for elitene beskyttet mot folket. Også norsk debatt er et annerledesland, skriver journalist Georg Øvsthus.