Ein kunstig skapning utan innpakning

Fylket sine byråkratar og einskilde politikarar med ambisjonar i hovudet har sett seg føre at Vestlandet skal bli ein nyskapning i og for kulturen i desse fylka.