På lag med israelske likvideringsekspertar?

Israelske «militærkonsulentar» har vore i Irak for å hjelpa dei amerikanske okkupantane, sto det i BT 9. desember.