En forbigått gruppe

Etter å ha lest Magne Wiiks innlegg angående «aukande lese- og skrivevanskar» sitter jeg tilbake med en følelse av sinne og frustrasjon. Er det slik en rektor ser på lese- og skrivevansker hos elevene? Hvordan kan en pedagog uttale seg på en slik måte som han her gjør?