Kommunen lover bedring

Bergen kommune vil kvalitetssikre hospitsene i byen. Hvis de ikke klarer det lover kommunen 40 nye og bedre bosteder innen rimelig kort tid. Leieboerforeningen tviler på om de får til noen av delene.