Forstår ikke kritikk mot tiltak

Avdelingsdirektør Konrad M. Havig i Sjøfartsdirektoratet stiller seg undrende til kritikken fra Rederienes Landsforening mot "Sleipner"-tiltakene.