«Men jeg stoler ikke på dei»

Etter Carl I. Hagens modell er lokaldemokratiet avskaffa. Men heller ikkje resten av Stortinget vågar å overlata lokalstyringa til kommunane, skriv redaktør Olav Kobbeltveit.