Mer nyskapning i Bergen

Uten å krisemaksimere: Bergen og Hordaland er ve||rst i nyskapningsklassen. Det startes færre nye bedrifter i vår by og vårt fylke enn ellers i landet. Dertil ligger Norge svært dårlig an i forhold til resten av Europa.