NRK og Nome: Hykleri!

Eg er heilt samd med NRK si avgjersle um å segja upp Petter Nome frå programleiarstillinga i «Sommeråpent».