Festspillprogrammet og kulturredaktøren

Jan Nyberg er kulturredaktør i Bergens Tidende. Han er ikke interessert i såkalt klassisk musikk. Det kommer tydelig frem ved de store mengder pop/rock-stoff avisen stadig fyller sine kultursider med.