Kollektivreiser - ikke for folk flest

Det dårlig kollektivtilbudet forsøkes ofte bortforklart med «miljø», dvs. dårlig luftkvalitet og kaotisk fremkommelighet på byens veier pga. de «fæle» bilistene.