Styrket lokaldemokrati - bedre velferd

I dag styrer staten i stor grad kommunene gjennom øremerkede tilskudd, et svært detaljert regelverk og et lite samordnet statlig tilsyn.