Til byens historieløse politikere

Minnesteinen, rotunden og «Gestapohuset» må sees i sammenheng, derfor ikke forandres.