Sentrumsdøden

I den senere tid har klagesangen fra sentrumsforeningen igjen tatt seg opp. Denne gangen er det den gradvise omforming fra et butikksentrum til et kafé- og restaurantsentrum som er problemet.