Men hva med Afrika?

Det er vel og bra at folk engasjerer seg i de humanitære forholdene i Irak.